Forsvarspolitik

Vi i Nye Borgerliges Ungdom mener, at statens vigtigste opgave er at forsvare Danmark og Danmarks interesser. Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Desværre ser vi en uheldig tendens i Danmark, hvor forsvaret gennem en årrække er blevet prioriteret mindre.

NATO er med til at sikre freden i Europa. Vi er større og stærkere, når vi går sammen med andre nationer, med hvem vi deler fællesinteresser. I NATO er der en klar målsætning om, at man som medlemsland bidrager med minimum 2% af landets bruttonationalprodukt til militæret. Dog er der kun 5 medlemslande, der bidrager med 2% eller derover, og Danmark er ikke et af de 5 lande. I Nye Borgerliges Ungdom mener vi ikke, at vi som land kan kræve, at andre lande skal finansiere Danmarks sikkerhed. USA bidrager med 75% af hele NATO’s forsvar og Danmark bruger kun 1.02% af BNP på militære udgifter. Hvis vi derfor stadig vil være med i NATO og vise de andre lande, at vi tager et seriøst ansvar på dette område, kræver det, at vi begynder og opruste vores militær.

Værnepligt

Da vore grundlovsfædre med et overvældende flertal indførte den almindelige værnepligt, var et af de vægtigste argumenter herfor, at der med de nye borgerlige frihedsrettigheder også måtte følge pligter – herunder en pligt til at forsvare vores land, måtte det blive nødvendigt. I Nye Borgerliges ungdom mener vi, at man som arvtager til en frihed, som generationer før os har kæmpet for, har et ansvar, når det kommer til at give denne frihed videre. Derfor er vi i Nye Borgerliges Ungdom tilhængere af værnepligt.