Grundholdning

Nye Borgerliges Ungdom er et ungdomsparti, som bygger på velkendte konservative værdier.

Vi mener, at man ved den konservative filosofi kan opnå en samfundsmodel, som er bæredygtig i generationer, og som kan være med til at sikre, at vi i Danmark vil kunne viderelevere et samfund til vores efterkommere, der er i ligeså god – eller gerne bedre – forfatning, end da vi modtog det.

I Nye Borgerliges Ungdom vil gerne understøtte og værne om den danske kulturarv. Den danske kultur er udgangspunktet for vores forståelse af verden, og derfor er det vigtigt at vedkende sig den historiske erfaring, vi har opbygget.

Nye Borgerliges Ungdom er derfor tilhængere af traditionsbundne og historisk forankrede institutioner såsom kongehuset og den evangelisk-lutherske kirke.

Herudover ønsker Nye Borgerliges Ungdom at give individet størst mulig frihed i forhold til at indrette sit eget liv. Som konservative anerkender vi nødvendigheden af en statsmagt. Denne skal blot begrænses i videst muligt omfang, så den udelukkende tager sig af kerneopgaver såsom at sikre landet militært, opretholde lov og orden – samt, at der bliver taget vare om de absolut svageste i vores samfund.