Energi- og miljøpolitik

Legalisering af forskning i alternative energikilder

Nye Borgerliges Ungdom mener, at det skal være tilladt at forske i alternative energikilder – herunder Thorium og atomkraft.

Støtte til en CO2-neutral energiproduktion baseret på fakta

I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at fremtidens elektricitet skal produceres på basis af atomkraft i en eller anden udgave. Dette skyldes at det er den eneste måde at producere elektricitet på, som ikke er ekstremt variabel eller udleder store mængder kuldioxid og diverse forurenende stoffer såsom NOx-gasser. Vi er neutrale i forhold til råstoffet for atomkraft, men ville foretrække at råstofferne til denne ikke kommer fra geopolitiske modstandere, som det er tilfældet med olie i dag, men fra Grønlands og/eller Skandinaviens undergrund. For at sikre denne udvikling incentiveres danske universiteter til at oprette forsknings- og uddannelsesafdelinger for atomkraft og de specialister, som skal bruges til dette.

Indvandringsstop fra 3. verdens lande, herunder flygtninge og asylstop

I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at masseindvandring fra fattige lande på et lavere udviklingstrin er en stor miljøbelastning. Afhængig af beregningsmetoden, så vil en somalier der kommer til Danmark øge sin udledning af fossilt CO2 med 6500%. Vi vil derfor indføre et flygtningestop og asylstop fra den 3. verden for at reducere stigningen i Danmarks, og verdens, CO2- udledning, som følge af befolkningsvækst fra indvandring. Tidligere erfaringer har nemlig vist, at resultatet af indvandring fra ikke-vestlige lande er en stigning i fertiliteten i hjemlandene, som følge af mere plads og hjemsendelser af penge fra mere velstående økonomier.

Fiskeripolitik

Vi mener i Nye Borgerliges Ungdom, at bøden for ulovligt udsatte garn og ruser ved forseelser, der ikke er førstegangsforseelser, skal fordobles fra 2.500 til 5.000 kroner pr. forhold, og at eventuelt statslig merindtægt heraf bør allokeres til øget fiskerikontrol.