Retspolitik

I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at forudsætningen for et velfungerende og tillidspræget samfund er en sund og rimelig retspolitik.

Desværre ser vi jævnligt, hvordan straffen for personfarlig kriminalitet meget ofte ikke stemmer overens med den kriminelle handling, der er blevet begået. Eksempelvis slipper voldtægtsforbrydere ofte med en straf på to år – nogle gange mindre. Ligeså kan man jævnligt læse om, hvordan ofre for vold allerede kort efter hændelsen, møder deres overfaldsmænd i det offentlige rum. Det finder vi fuldstændig absurd og urimeligt – taget offeret og almindelig sund fornuft i betragtning.

Vi er derfor tilhængere af højere strafferammer for al personfarlig kriminalitet.

Ligeså mener vi, at en livstidsdom bør være lig en livstidsdom og altså ikke 15-16 år, som det ofte er.

Blasfemi og racismeparagraffen

Vi er i Nye Borgerliges Ungdom modstandere af både racisme og blasfemiparagraffen og mener ikke, at disse to love hører til i et samfund, hvor vi vægter ytringsfriheden højt. Ligeså ser vi ofte, hvordan retssystemet misbruges til at få dømt folk efter særligt racismeparagraffen – til trods for, at udtalelserne ofte intet har med racisme at gøre.

Miminumsstraffe

Alt for ofte ser vi, at grov personfarlig kriminalitet straffes urimeligt blødt, til skade for retsfølelsen og tilliden til retssystemet. Gennem de sidste årtier har man hævet straframmen for flere personfarlige forbrydelser. Desværre afspejler det sig kun marginalt i den reelle strafudmåling. Derfor mener Nye Borgerliges Ungdom, at det er nødvendigt at indføre minimumsstraffe for grov vold, voldtægt og forsætligt mord på hhv. 4, 6 og 8 års ubetinget fængsel, da det er efter vores opfattelse er forbrydelser, der er ofte straffes for mildt, de fysiske og psykiske smerter offeret går igennem, taget i betragtning.

Selvforsvarspolitik

I lyset af den nuværende stigning i mængden af terror og personfarlig kriminalitet, mener Nye Borgerliges Ungdom, at peberspray bør lovliggøres i selvforsvarsøjemed. Kan peberspray skaffes i håndkøb, vil det være muligt for enhver, uanset fysisk styrke, at forsvare sig mod indbrudstyve og overfaldsmænd. Da sprayen ikke er livsfarlig, eskaleres situationen minimalt, mens eventuelle uheld ikke vil medføre varige mén.

Fæstningsprincippet

Ifølge den nuværende lovgivning må et offer for indbrud eller hjemmerøveri ikke bruge større magt end gerningsmanden. I Nye Borgerliges Ungdom mener vi, at ulovlig indtrængen med henblik på kriminalitet i sig selv udgør en massiv eskalering, der kan sidestilles med et angreb- og eller voldeligt overfald. Offeret skal derfor have ret til at anvende slagvåben i forsvaret af sin ejendom, selv hvis gerningsmanden er ubevæbnet.

Hårdere straffe for vold og overgreb 

Vold og overgreb er nogle af de absolut mest afskyvækkende typer af kriminalitet. Der er ingen rimelighed eller retfærdighed i, at et overfaldsoffer kan møde sin gerningsmand på fri fod, kort tid efter at overfaldet har fundet sted. Som samfund har vi et ansvar for at beskytte og værne om hinanden, og det gør vi bedst ved at sende et klart signal til forråede kriminelle om, at vi ikke tolererer formørket adfærd. Derfor skal der være markant højere straffe for personfarlig kriminalitet.